K2 Group Slovakia s. r. o.

Rating a informácie o K2 Group Slovakia s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre K2 Group Slovakia s. r. o. 7278 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 839601. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 3.1410% spoločností je horších ako K2 Group Slovakia s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti K2 Group Slovakia s. r. o." href="http://k2-group-slovakia.sk-rating.com/">
   <img src="http://k2-group-slovakia.sk-rating.com/k2-group-slovakia.png" width="150" height="25" alt="Rating K2 Group Slovakia s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating K2 Group Slovakia s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia